WEBOID má rád weby

Místo obsažného vysvětlování náležitostí webové tvorby, které jste již určitě četli na jiných místech, si na této stránce můžete sami zaškrtat, co už máte hotové, co potřebujete udělat a co myslíte, že pro vás důležité není nebo se vašeho webu netýká.

Každý webový developer to zná a každý má trochu jiné "know-how" a tak se popisy v detailech jistě liší. Princip je ale obecně platný.

U každé položky po rozkliknutí najdete tři volby a stručné vysvětlení. Na konci se interaktivně aktualizuje orientační hodnota potřebné práce, kterou někdo musí vynaložit, aby váš web mohl sloužit svému účelu.

Ne, nečekejte prosím žádný "ebook zdarma" či podobné triky, jak od vás vyloudit emailovou adresu, abychom vás pak museli otravovat báječnými motivačními emaily.

Mužete si ale vyžádat vstupní konzultaci, která je bezplatná a navíc vás ani nebudeme lámat, abyste zapřáhli do práce Weboid. S čistým svědomím - bude-li to pro vás výhodné - vám doporučíme třeba bezplatné online nástroje pro svépomocnou tvorbu webu nebo konkurenci, když budete trvat na Wordpressu.

Pouze když budete chtít, aby se WEBOID stal zapálenou a kreativní součástí vašeho týmu, stačí si na závěr vyžádat nabídku a doplnit co možná nejpodrobnější informace o vašem záměru. Data tohoto dotazníčku se ke zprávě připojí a tak budeme vědět, jaká je společná startovní čára na cestě k vašemu novému webu.

Obor, účel a prostředí webu

 • Porozumění oboru
  ?

  Vy svému oboru rozumíte. Žijete s ním a znáte všechna jeho zákoutí. Web ale musí být srozumitelný a lákavý pro jeho návštěvníky, kteří nejspíš odborníci nejsou. Vysvětlete "jako dítěti" v čem spočívá jádro vaší činnosti.

  1. Kdo jste?
  2. Co děláte? Co nejdůležitějšího chcete sdělit?
  3. Čím jste jedineční? Co nejlepšího můžete nabídnout?
  4. Co máte za sebou?
 • Co od webu očekáváte
  ?

  Jaký je skutečný důvod pro existenci vašeho webu. Chcete jen prezentovat sebe a výsledky své činnosti, nebo očekáváte od návštěvníků nějakou reakci?

  1. Čím je web pro vás? Co vám má přinést? (radost, zlepšení světa, zakázky, zisk, budování značky...)
  2. Jaký výsledek od něj očekáváte? (návštěvnost, konverze, odezvu...)
  3. Kam chcete návštěvníka dovést za ruku? K jaké akci ho přimět? (konverzní trychtýř)
 • Konkurenční prostředí
  ?

  Je málo pravděpodobné, že byste byli ve svém úsilí osamoceni. Určitě svůj obor sledujete a tak víte, jak to dělají ostatní.

  1. V čem jste jiní, lepší?
  2. Proč lze snadno najít konkurenci ale o vás nikdo neví?
  3. Co ti druzí dělají lépe a jaké jsou jejich slabiny?
  4. Čím se můžete inspirovat?
  5. S kým můžete spolupracovat?
 • Smysl a účel
  ?

  Poctivé odpovědi na předcházející otázky vyjadřují cosi, co by se dalo vzletně nazvat "MISE".

  1. PROČ vlastně má web vzniknout.
  2. ČEHO chci provozem webu dosáhnout.

Prototyp, UX, persony, klíčová slova

 • Cílová skupina
  ?

  Okruh potenciálních návštěvníků, které chcete oslovit.

  1. Má mít web spíše regionální dosah?
  2. Potřebujete více jazykových mutací?
  3. Mají vaši vysnění návštěvníci společné rysy?
 • Persony
  ?

  Zkuste si představit "ideálního návštěvníka", nebo "ideálního zákazníka". Co je to za člověka? Čím přesněji dokážete odhadnout jeho motivace a potřeby, tím pravděpodobnější je, že ho zaujmete a potěšíte.

  1. Tzv. "persony" - profily typických návštěvníků, které chcete upoutat.
  2. Jaký používá slovník, jaké má zvyklosti a preference?
  3. V jakém prostředí se pohybuje, jaké má zájmy?
  4. Co se jim líbí a co rádi nemají?
 • Klíčová slova
  ?

  Jistě chcete, aby web také někdo našel když hledá, co je jeho náplní. To se může stát jen tehdy, když existuje shoda mezi vyhledávacím dotazem a některým z významných prvků na stránce. Texty tedy musí obsahovat "ta správná slova" či fráze. Ta, která lidi hledají. Tzv. klíčová slova. Strategie jejich výběru a využití je zásadně důležitá.

  1. Jaká klíčová slova charakterizují obsah stránky?
  2. Jaká klíčová slova pravděpodobně použije uživatel při hledání?
  3. Jak silná je "konkurence" klíčových slov u jiných webů?
 • Prototyp webu
  ?

  Zpracování funkčního prototypu webových stránek.

  1. Wireframe typických stránek
  2. Dostupnost obsahových bloků na různých zařízeních
  3. Hirerchiche významu obsahových prvků
  4. Cílené směrování uživatele k požadované akci
  5. Podřízení grafiky zamýšlenému účelu

Technické řešení, backend

 • Analýza nároků na backend
  ?

  Voba potřebných vlastností systému pro správu, zpracování a uchování dat. Cílem je dosáhnout efektivní rovnováhy mezi robustností backendu, skutečnými potřebami webu a časovou náročností na přípravu.

  1. Způsob ukládání dat (souborová databáze JSON či SQLite či MYSQL)
  2. Předběžný návrh datové struktury
  3. Výběr vhodného systému pro obsluhu procesů (engine)
   • CMS Bludit (souborová JSON databáze)
   • CMS Weboid (SQLite databáze)
   • CMS/CMF ProcessWire (MySQL databáze)
   • Jiný vhodný OpenSource systém
  4. Programování CMS "na zelené louce" s využitím PHP frameworku
  5. Programování doplňkových funkcionalit
 • Analýza nároků na frontend
  ?

  Odvozeně od představ o vzhledu a chování webu vůči návštěvníkům je třeba posoudit zejména náročnost obslužného javascriptu a CSS.

  1. Co možná nejúspornější výběr a kombinace javascriptových knihoven a jejich načítání
  2. Vhodný CSS framework nebo indviduální stylopis
  3. Posouzení možných bezpečnostních rizik
  4. Oddělení surových dat od jejich reprezentace (zobrazení)
  5. Návrh výchozích funkčních šablon pro kódování webdesignu
 • On-page editace stránek
  ?

  Samostatný mikrosystém pro editaci obsahových bloků přímo na jednotlivých zobrazených stránkách - nazýváme ho jednoduše Wedit. S výhodou lze využít u jednoduchých webů, případně pro "oživení" zakoupených HTML5 šablon. Cena je závislá především na počtu typů stránek.

  1. editace stránek po přihlášení správce
  2. úprava obsahových bloků - textových fragmentů a obrázků
  3. možnost přidat podstránky k vybraným typům stránek
  4. editace SEO prvků na každé stránce
  5. přidání vzorového obsahu
 • Implementace obslužného systému
  ?

  Pro provoz webu je zapotřebí obslužný PHP systém, který zajišťuje zpracování požadavku v URL, výběr a zpracování dat z databáze a jejich zobrazení prostřednictvím šablony webové stránky. Zároveň i provádí ukládání aktualizovaných dat při úpravě stránek, nahrávání a úpravy obrázků, načítání dat z externích zdrojů, práci s interní cache sestavených stránek atp. Jeho schopnosti jsou dané volbou existujícího systému a jeho dodatečnými úpravami.

  1. instalace a nastavení vybraného systému (např. CMS), případně programování zakázkového systému lépe odpovídajího pořadavkům webu
  2. specifické úpravy a doplnění potřebných funkcionalit
  3. vytvoření potřebných datových polí pro jednotlivé typy stránek a jejich napojení na html šablony
  4. naplnění vzorových stránek zkušebními daty pro odzkoušení a odladění funkčnosti
 • Administrace webu
  ?

  Kompletní administrace webu.

  1. Hierarchie stránek, jejich vytváření, editace, publikování
  2. Vytváření funkčních šablon pro nové typy stránek
  3. Specifická datová pole využitá v šablonách nebo nezávisle
  4. Správa administrátorů a editorů webu, systém oprávnění (rolí)
  5. Zálohování databáze, export dat, správa cache
  6. Nastavení parametrů webu
 • Obsluha frontend uživatelů
  ?

  U některých druhů webových portálů je potřebný samostatný subsystém uživatelských profilů. Uživatelé se mohou registrovat a spravovat své profily a autorský obsah. Uživatelská administrace je izolovaná od samotné administrace webu a vybavena doplňkovými bezpečnostními prvky, aby byla znemožněna infiltrace jádra CMS systému.

 • Rozšířená funkcionalita webu
  ?

  Rozsah a pracnost zde může být velmi proměnlivá. Jedná se o funkcionality přesahující potřeby běžného webu a stndardní možnosti použitého obslužného systému (CMS). Nejen každá jednotlivost vyžaduje péči, důležité je především sladit různé procesy navzájem. Znalost cílového stavu je praktická pro výchozí rozhodnutí o architektuře a provázanosti systému a přípravě takového řešení, které dovolí web i v budoucnu úspěšně rozšiřovat o nové schopnosti.

  1. samostatné funkce, výpočty, algoritmy zpracování dat
  2. složitejší větvené procesy s četnými závislostmi
  3. nestandardní či složitá datová struktura
  4. napojení na různá API třetích stran
  5. výstup holých dat pro účely exportu do obecných formátů
  6. importní filtry pro vstup či parsing externích zdrojů
  7. NoSQL databáze

Webdesign, testování, monitoring

 • Zakázkový webdesign
  ?

  Výroba HTM5 šablon pro zobrazení obsahu různých typů stránek.

  1. Kódování html s využitím vybraného CSS framevorku (např. UIkit, Bootstrap, Bulma, Materialize, Tailwind aj.)
  2. Případně vytvoření vlastního stylopisu (zakázkové CSS) nebo individualizace CSS frameworku
  3. Implementace obslužných javascriptových knihoven (např. JQuery, Umbrella, Axios, a mnohé další možnosti)
  4. Programování potřebných doplňkových funkcionalit na straně frontendu (filtrování, AJAX, změny jako reakce na chování návštěvníka,...)
  5. Optimalizace načítání obrázků, CSS a javascriptu do šablony s ohledem na rychlost prvního zobrazení
 • Příprava obsahu (texty, obrázky,...)
  ?

  Vzorový obsah pro jednotlivé obsahové bloky jednotlivých typů stránek.

  1. Vzorové texty - rozčlenené na fragmenty podle detailního členění šablony.
  2. Vzorové obrázky - úprava zdrojových obrázků převzatých od klienta, případně vyhledání vhodných obrázků z fotobank s ohledem na autorská práva.
  3. Další typy obsahu (ikony, datové sady pro grafy a tabulky, videa, aj.)
 • Implementace hotových HTML šablon
  ?

  Napojení HTML kódu šablon na data získaná z databáze na základě požadavku v adrese stránky.

 • Technické testování
  ?

  Funkční testy backendu

  1. unit testy
  2. akceptační testy
 • Uživatelské testování
  ?

  Zjednodušené testování typického a nestandardního chování uživatelů.

  1. nábor a proškolení respondentů
  2. příprava scénáře testování
  3. testování a zpětná vazba
  4. vyhodnocení testů a odměna respondentů
 • Pokročilá optimalizace rychlosti
  ?

  Pokročilé úpravy minimalizující čas prvního zobrazení stránky.

  1. refaktoring PHP, CSS, javascript kódu, kritická cesta
  2. detailní úprava zobrazeného obsahu s ohledem na minimalizaci přenášených dat
  3. samostatná mobilní verze webu na subdoméně
 • Monitoring uživatelského chování
  ?

  Dlouhodobé monitorování chování uživatelů a jeho vyhodnocení. Dodatečné úpravy webu na základě statistických dat.

  1. Podrobné nastavení analytických nástrojů
  2. Ukládání vybraných dat
  3. Návrh algoritmů pro vyhodnocení statistických údajů
  4. Návrh a implementace úprav webu

Cena za hodinu práce Jak je to s hodinovou cenou?

Počet typů stránek (šablon) Co jsou šablony?

Přibližná hodnota úkolů, které je potřeba ještě vykonat (to pro vás může udělat Weboid)
Odhadovaná doba výroby webu pracovních dnů první volný termín23. 8. 2022
Úkoly, které jste si připravili svépomocí ještě před zadáním práce.
Poznámky:
 • Cena prací na návrhu a realizaci webu se může značně lišit případ od případu. U skutečně jednoduchých a typických zakázek může být nižší, u složitějších a nestandardních může narůstat náročnost zejm. přípravných fází.

 • Zejména u individálně programovaného obslužného systému nelze rozsah prací (a tedy cenu a termín) odhadnout dříve, než jsou podrobně definovány požadavky na jeho vlastnosti.
 • Cena uživatelského testování je přímo odvislá od počtu a respondentů akomplexnosti testovacího scénáře.
 • Skladba činností spojených s tvorbou webu nezahrnuje žádné marketingové aktivity jako např. aktivní postupy pro zlepšení pozice v SERP, příprava a vyhodnocování online reklamních kampaní, příprava a publikování podpůrného obsahu pro sociální sítě, apod. Tyto aktivity lze též zahrnout, zpravidla je však jejich koncipování a zejména pak vyhodnocování průběžných výsledků doménou specializovaných firem.

Podělte se s námi o své záměry
Ke zprávě budou připojena data vyplněného "dotazníku".
Slibujeme, že vaši emailovou adresu nezneužijeme k žádným "marketingovým" účelům, nebudeme vám posílat nevyžádané emaily ani nic podobného...
Službu provozuje Miloslav, stránky běží na microsystému Wedit