Weboid - tvůrce webových stránek

Vytvářím přístupné webové stránky, se kterými si budete rozumět. Pohodlné úpravy obsahu, pokročilé SEO, webdesign na míru, instalace na vašem hostingu.


Od záměru k novému webu, krok za krokem

 1. ujasníme si, jaké jsou vaše cíle a potřeby, co od nového webu očekáváte
 2. zodpovíme si důležité otázky:
  - komu je web určen
  - co mají webové stránky umět
  - jaký je smysl a účel webové prezentace
  - co má web přinášet návštěvníkům a co vám
 3. dohodneme se na rozsahu práce, co je nutné udělat a v jakém pořadí
  (kdo připraví texty, fotky, ilustrace, apod.),
  navrhnu nejefektivnější prostředky, termín a cenu realizace webu
 4. připravím prototyp webu - obsahovou strukturu a základní koncept vzhledu stránek
 5. navrhnu přehledný vzhled stránek (webdesign) s ohledem na váš zavedený grafický styl
 6. implementuji redakční systém pro úpravy obsahu stránek
 7. naplníme webové stránky prvním obsahem
 8. optimalizuji technické aspekty webu (uživatelské pohodlí, rychlost načítání, SEO)
 9. v dohodnutém rozsahu provedeme uživatelské testování
 10. nainstaluji web na váš hosting
 11. průběžně sledujeme jak web plní svůj účel a řešíme případné úpravy a doplňky
 12. podle potřeby poskytuji provozní servis a podporu

Tvorba webových stránek má tři základní etapy. Přednostně je nutné určit, jaký má web být, aby splňoval, co od něj očekáváte (1. až 3.). V  této etapě vám budu průvodcem a konzultantem. Společně budeme hledat jasné odpovědi na elementární otázky.

Druhou etapou je vlastní realizace webu (4. až 10.) - v ní se opírám o osvědčené postupy a nástroje. Tato fáze probíhá zpravidla nejrychleji a je ukončena předáním a veřejným spuštěním hotového webu.

Třetí etapa je již provozní - web je živý organismus, přinejmenším jeho obsah se vyvíjí. S tím může vznikat i potřeba dalších funkcí, které původní záměr nezahrnoval, nebo by nebylo efektivní je na počátku implementovat.

Termíny realizace webových stránek

Doba vlastní výroby webu závisí na rozsahu jeho požadovaných vlastností. Nejkratší termín realizace běžné webové prezentace jsou cca 2 týdny od vstupních konzultací a převzetí podkladů pro stránky (texty, fotografie,aj.).

Naše pracovní kapacita je omezená, každé zakázce se věnujeme individuálně. Konzultace je možné zahájit třeba hned zítra (fáze 1 až 5), realizaci je třeba naplánovat tak, aby bylo možné vašemu webu věnovat zaslouženou péči.

Standardní vlastnosti nového webu

 • webové stránky jsou vaše, redakční systém není uložen kdesi na cloudu, ale na vašem hostingu
 • přehledný vzhled, logické uspořádání obsahu a snadná navigace
 • responzivní zobrazení na mobilních telefonech a tabletech
 • možnost editace všech SEO parametrů každé stránky, strukturovaná data
 • 100% validní kód a maximání rychost načítání stránek
 • jednoduchá administrace a editace obsahových bloků přímo na každé stránce
 • systém nepotřebuje nutně databázi, můžete tak využít i velmi levných hostingových plánů s PHP
 • redakční systém nativně podporuje vícejazyčné stránky (multilanguage)
 • možnost neveřejných či privátních stránek webu
 • různé typy stránek pro různé účely (homepage, články, blog, fotogalerie, katalog výrobků nebo služeb, kalendář, kontakty, aj.)
 • nativní možnost různých obsahových bloků na každé stránce
 • automatické vytváření úsporného webp formátu z nahraných fotogafií, "lazyloading" dlouhých stránek
 • není nutná pravidelná aktualizace
 • důsledné zabezpečení všech vstupů proti penetraci